Ruim 326.000 euro voor innovatie opleidingen verpleging, verzorging en thuiszorg

Foto: Pixabay - sabinevanerp (CC0-Public Domain)

MAASGOUW – Vanuit het Regionaal Investeringsfonds MBO is ruim 326.000 euro toegekend aan de samenwerkende partners Gilde Zorgcollege (Gilde Opleidingen), De Zorggroep, Proteion, Land van Horne, Sint Jozef Wonen en Zorg, Zorg aan Zet, Academische Werkplaats Ouderenzorg en Fontys Hogescholen.

De organisaties gaan dit geld – aangevuld met de dik 650.000 euro die ze zelf bijdragen – aanwenden voor een andere manier van opleiden en samenwerken, om daarmee de nieuwe medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) in Noord- en Midden-Limburg klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

Meer instroom
Uit een analyse blijkt dat de VVT in deze regio voor een grote uitdaging staat: een groot en toenemend tekort aan goed opgeleide zorgmedewerkers, om kwalitatieve ouderenzorg te verlenen. Er is daarnaast sprake van een stijgende vraag naar ouderenzorg. Deze regio vergrijst sneller dan de rest van Nederland. Bovendien is er meer instroom van goed opgeleide mbo-studenten nodig, dan momenteel het geval is. Verder heeft de VVT problemen met het behoud van zorgmedewerkers, grotendeels tijdens het eerste werkjaar. Tenslotte wordt het een klus om voortdurende ontwikkeling van zorgmedewerkers mogelijk te maken.

Professionalisering
Binnen de nieuwe manier van opleiden en samenwerking zullen in komende vier jaar diverse activiteiten ontplooid moeten worden. Allereerst het innoveren van zorgonderwijs, door flexibele en toekomstbestendige beroepsbegeleidende leerwegen (bbl) te ontwikkelen. Die moeten beter aansluiten op de behoeften van herintreders en zij-instromers, naast de behoeften van de reguliere bbl-studenten (zij die vanuit het vmbo doorstromen naar het mbo). Daarnaast zullen bbl-docenten van de zorgopleidingen moeten professionaliseren door hen op te leiden in begeleidings- en leerstrategieën, zodat het leerproces van de bbl-student op school en in het werkveld wordt bevorderd.

Facilitering
Ook het ontwikkelen en implementeren van hybride leerwerkplekken bij zorginstellingen vormt een onderdeel van de aanpak. Door het onderwijs en de zorginstelling gezamenlijk de student op te laten leiden bij de zorginstelling, wordt de student beter gefaciliteerd in gelijktijdig werken en leren. Daarnaast wordt het onderzoekend vermogen op de werkplek van studenten, docenten en praktijkbegeleiders verbeterd, door kleinschalige onderzoeken te verrichten. Tenslotte is dus het behouden van zorgmedewerkers in de VVT van belang, door startende zorgmedewerkers beter in te werken en zittende zorgmedewerkers beter te faciliteren.

Aansluiting
Peter Thuis, bestuursvoorzitter van Gilde Opleidingen, is verheugd met de toekenning van de subsidie voor het RIF Ouderenzorg. ‘We richten ons al een aantal jaren op het versterken van de samenwerking met het regionale bedrijfsleven. En met succes. Centrum voor Logistiek Vakmanschap, Talent in Bedrijf, Zorgtechniek Limburg, Foodlab Limburg, CIVIL installatietechniek en CIV Maakindustrie zijn al eerder met ondersteuning vanuit het RIF MBO opgezet. Fijn dat het ministerie door deze nieuwe toekenning ook het belang en de gedegen opbouw van dit project erkent. Opleiden doe je namelijk samen met het bedrijfsleven waardoor studenten niet alleen de beste opleidingen krijgen, maar ook medewerkers in het bedrijfsleven de aansluiting vinden op (bij)scholing in het mbo. We moeten als regio immers blijven investeren in de ontwikkeling van het arbeidspotentieel.’

Reacties