Risico’s voor Limburg: hoe blijven we samen veilig?

Foto: Veiligheidsregio Limburg-Noord

LIMBURG – De recente onweersbuien en extreme regenval die zorgden voor code oranje in heel Limburg, zullen we de komende jaren vaker zien. Net als droogte en natuurbranden. Extreem weer is één van de risico’s die zijn benoemd in het risicoprofiel, dat door de twee Limburgse veiligheidsregio’s is vastgesteld.

Het risicoprofiel wordt eens per vier jaar vastgesteld en omvat een overzicht van de potentiële risico’s binnen alle Limburgse gemeenten. Het profiel geeft inzicht in risicovolle activiteiten en incidenten die kunnen leiden tot een ramp, crisis of grote brand. Dit nieuwe risicoprofiel is afgestemd met de burgemeesters, gemeenteraden en de (crisis)partners waarmee de veiligheidsregio’s van Noord- en Zuid-Limburg samenwerken.

Terrorisme
In het risicoprofiel zijn 43 verschillende risico’s opgenomen die zijn ingedeeld in zeven thema’s. Eén van deze thema’s is natuurlijke omgeving, waaronder bijvoorbeeld extreme regenval en een hittegolf vallen. Binnen dit thema is ook hoogwater een blijvend risico voor Limburg. Bij gebouwde omgeving zijn risico’s op het gebied van brand in binnensteden of grote (zorg)instellingen opgenomen. De risico’s van uitval van voorzieningen zoals elektriciteit, water of internet, zijn samen met de vitale partners geanalyseerd. Ook ongevallen op weg, water of spoor en risico’s van incidenten met gevaarlijke stoffen zijn in kaart gebracht. Ten opzichte van het vorige risicoprofiel is verder een aantal nieuwe risico’s opgenomen zoals terrorisme, grootschalige cyberdreiging of het ontstaan van maatschappelijke onrust door bijvoorbeeld een zedenzaak of polarisatie.

Oefenen
De veiligheidsregio’s, gemeenten en andere organisaties zoals Waterschap Limburg, Enexis en ProRail werken nauw samen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op incidenten. Ze maken bestrijdingsplannen en ze oefenen samen met de hulpdiensten en andere partners met mogelijke scenario’s. Maar ook de burgers zelf kunnen een bijdrage leveren. Als je een NL-Alert ontvangt bijvoorbeeld, want dat betekent dat er acuut gevaar dreigt. Op limburg-veilig.nl staat meer informatie over wat mensen zelf kunnen doen bij een ramp of crisis. Ook is daar het risicoprofiel te vinden, met een overzicht van alle risico’s.

Reacties

article
14992
Hoe blijven we samen veilig?
LIMBURG – De recente onweersbuien en extreme regenval die zorgden voor code oranje in heel Limburg,
https://maasgouw.nieuws.nl/nieuws/14992/risicos-voor-limburg-hoe-blijven-we-samen-veilig/
2019-06-18T00:02:18+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/210/2019/06/17173303/Ready-to-Go-verkleind-915x518.jpg
Brand, crisis, elektriciteit, Enexis, extreem weer, gevaarlijke stoffen, NL-Alert, oefenen, polarisatie, ProRail, ramp, Risicoprofiel, scenario's, terrorisme, Veiligheidsregio Limburg-Noord, Veiligheidsregio Limburg-Zuid, Waterschap Limburg
Nieuws